ANMÄL NU

9 november 09:30 - 16:00Falken (Studiefrämjandet Göteborg)

Klimatförändringar, utarmade ekosystem, insektsdöd, växande befolkning. Hur tacklar vi de utmaningar mänskligheten och planeten står inför? 

Har du en känsla av att maten, livsmedelssystemet och platsen där maten produceras är central för lösningen? Hur ska vi förhålla oss till matsystemet i en värld med allt mer instabilitet? Behöver vi förändra vad vi äter, hur maten produceras, var den produceras?

Health actually is an emergent property of complex dynamic systems at different levels of scale. So a healthy cell sits in a healthy organ in a healthy body in a healthy family in a healthy community in a healthy bioregion in a healthy ecosystem on a healthy planet. And of course it goes the other way around. If we do anything that is unhealthy at any of those levels it affects health at all the other levels.

Hur påbörjar vi ett skifte av vårt livsmedelssystem från att vara en del av problemet till att bli en del av lösningen?

Välkommen till ett första lärande labb inom nätverket Food Shift!

Under dagen kommer vi att utforska perspektiven bioregionalism och regeneration med utgångspunkt i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Det är begrepp som hjälper oss att begrunda frågorna:

  • Hur hittar vi tydliga geografiska avgränsningar av våra matsystem?
  • Hur låter vi ekologiska, geografiska och sociala förutsättningar bli en naturlig del av hur vi förhåller oss till mat?
  • Hur reparerar vi de skador vi orsakat planeten, våra ekosystem, vårt förhållande till plats och varandra?
  • Hur kan vi utvärdera om vårt förhållande till vår mat är bra för oss och planeten?

Vi hoppas att presentation av begreppen och samtal kring dem kan möjliggöra nya samarbeten i bioregionen vi befinner oss i. Förmiddagen reserveras till presentationer och eftermiddagen till faciliterade workshops där alla besökare deltar. 

Inbjudan riktar sig till dig som är verksam inom livsmedelssystemet, brinner för regional utveckling eller tror att vårt förhållande till mat både ger upphov till och är en väg igenom klimatutmaningarna.

Detta är det första i en serie utforskanden i olika bioregioner.  Vi ser fram emot att få lära och samskapa med dig! 🌱

Om Food Shift

Food Shift är ett öppet nätverk och en plattform som jobbar med att förändra matsystemet. Återskapa, regenerera det som gått förlorat – vår relation till maten, bonden, platsen, jorden och varandra. Vi behöver ett matskifte nu!

Följ Food Shift och läs mer: 🔗https://foodshift.se

Kostnad

Självkostnadspris 150 kr för frukostmacka/lunch/kaffe. 

Hitta hit

Åk kollektivt

Ta spårvagn nummer 1, 3, 6 eller 8 till Redbergsplatsen, alla dessa går direkt från centralstationen.

Åk bil

Parkering i närheten av lokalen kostar 2kr/minut kvällstid.

ANMÄL NU

På scen

Sanna Ghotbi
Digidem – Citizen Participation Consultant

Medborgardrivna omställningsplaner

Exempel från Madrid och andra ställen på hur medborgarråd och digitala medborgarplattformar kan användas för att crowdsourca klimatplaner. Hur kan vi få tex Göteborgs stad och andra regioner att skapa medborgardrivna omställningsplaner.

Läs mer

Klara Hansson
Stadsbonde

Market gardenening och permakultur

Market gardening skapar genom en bärkraftig kärna i ett småbruk ekonomisk och social hållbarhet. Med permakultur inkluderas den regenerativa aspekten av att jobba med ett klimatpositivt jordbruk.

Läs mer

Lars Jadelius
Docent i arkitektur

Maten för staden!

Hur har städerna kunna försörja sig på mat. Hur kan ett nytänkande initieras/realiseras?

Läs mer

Schema

Kaffe/smörgås

30min

Välkommen + intro regenerativa processer

20min

Intro bioregionalism

20min

Vad är Food Shift?

20min

Paus

10min

Maten för staden!

25min

Medborgardrivna omställningsplaner

25min

Market gardening och permakultur

25min

Lunch

90min

Workshop pass 1 - World Café

60min

Paus

10min

Workshop pass 2 - Idélabb

60min

Avslutning, presentationer, check-out, mingel

60min

Organisatörer

Food Shift @food_shift info@foodshift.se

Food Shift is an open collective nourishing and connecting people, projects and organisations in emerging regenerative food systems.

Studiefrämjandet Göteborg @Studieframjandet @studieframjande

Vi är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar.